El sistema EUGLIA d’estimulació cognitiva és un servei d’estimulació, rehabilitació i manteniment de les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, raonament, càlcul…) que utilitza tecnologia digital i s’actualitza contínuament seguint el ritme dels avenços científics.
Accés al sistema d’exercicis d’estimulació cognitiva. Haureu d’identificar-vos per poder accedir a l’àrea de treball.
CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA. COM FUNCIONA?
Tractament 100% personalitzat
El sistema permet fer tractament personalitzat a partir de les característiques pròpies de cada usuari.
Funcionament online
Accés des de qualsevol lloc (domicili o centre assistencial o educatiu) amb connexió a Internet.
Els exercicis
Es tracta d'exercicis fàcils d'utilitzar per estimular i rehabilitar la memòria, l'atenció, el llenguatge, el raonament, el càlcul...
Adaptació intel·ligent
El sistema analitza els passos de l'usuari amb algorismes d'intel·ligència artificial i reacciona en base a l'evolució dels exercicis.
Seguiment permanent
El facultatiu responsable (educador o especialista clínic) administra els exercicis i segueix la seva evolució per ajustar-los a les necessitats de cada moment.
Informes periòdics
Per l'usuari o la seva família, per tal de conèixer els resultats globals i l'evolució de cada exercici.
També per a la 3a edat
Les persones grans el poden utilitzar (domicili, esplai, centre assistencial...) per fer un entrenament sistemàtic de la seva activitat cognitiva.
Centres escolars
En el centre escolar es pot utilitzar per fer exercicis de reforç o per treballar aspectes específics del llenguatge, la lectoescriptura o l'atenció.
Telemedicina cognitiva
El Sistema Euglia de Telemedicina Cognitiva és una clínica de serveis de telemedicina centrada en l'estudi, estimulació i rehabilitació de les funcions cerebrals superiors.

L'objectiu principal del sístema clínic Euglia és fornir assistència especialitzada de qualitat en el camp de l'estimulació de les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, raonament, càlcul, etc.) i es basa en un conjunt d'aplicacions informàtiques adaptades específicament per a cada pacient en funció de la seva patologia i característiques personals.

El sistema s'administra via Internet i es pot aplicar en els centres assistencials o en el propi domicili de la persona usuària, de manera que aquesta pot treballar indistintament en un o altre lloc i beneficiar-se de l'increment d'hores de treball que això li permet.
Tractaments Euglia
Euglia Medicina i Coneixement és una plataforma digital de serveis de medicina, d’activitats docents i de recerca.

Treballem per fer avançar el coneixement en matèria d’aprenentatge i estimulació cognitiva (atenció, llenguatge, memòria, raonament, càlcul...) i per contribuir a que aquest coneixement repercuteixi sobre les persones que se’n puguin beneficiar.

Actuem des de l’àmbit mèdic i els entorns sanitari i educatiu amb la perspectiva d’innovar i aplicar nous desenvolupaments.

Cerquem criteris i procediments per incrementar l’eficàcia de l’actuació clínica, amb especial dedicació als àmbits del desenvolupament cognitiu en la infància i l’estimulació de les funcions cerebrals superiors en l’edat adulta.
A qui van dirigits aquests serveis?
  • Lesions cerebrals.
  • Malalties neurodegeneratives que cursen amb demència.
  • Població infantil amb problemes de desenvolupament o aprenentatge.
  • Persones sense patologia neurològica interessades en la prevenció i el manteniment funcional.
Cooperació científica
Entitats del món científic i professional que tenen una participació destacada en els diferents entorns de treball d’Euglia:

  • Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
  • Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, Mataró
  • Rede Sarah de Hospitais de Rehabilitação, Associação das Pioneiras Sociais, Brasil
  • Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
  • Consorci Sanitari de Terrassa
INSTITUCIONS
Accés al sistema d’exercicis d’estimulació cognitiva. Haureu d’identificar-vos per poder accedir a l’àrea de treball.